NIEUWS

“Nieuwsberichten“

Livestream Thema Talks 1 november

Dit najaar verzamelen zich in het Israëlcentrum honderden geïnteresseerden voor de Israël Thema Talks . Een serie van 12 lezingen en Bijbelstudies over Israël.

 

Livestream
Vanwege de grote belangstelling voor deze lezingen zenden we ze ook live uit via onze website en YouTube-kanaal. U kunt deze livestream delen via uw website of sociale media.

 

Programma
Op donderdag 1 november zenden we twee Thema Talks live uit:

 

17.00 uur ds. Kees Kant: Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven

19.30 uur drs. Kees de Vreugd: Gods eerstgeboren zoon en Gods eniggeboren Zoon

Livestream

Ga direct naar onze livestream pagina >

Lees meer

Persbericht

Ga direct naar het persbericht >

Lees meer

 

Lezing gemist?

 

 

 

Bekijk hier de gratis en betaalde opnamen die u kunt bestellen.

 

€0-15

bestel nu

Thematalk in Nijkerk meebeleven?

 

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de zaal. Meld u hier aan!

 

€10,-

nu aanmelden

Programma

Thema Talks 2018

 

 

Bekijk hier het hele programma van deze cursus.

 

 

0

Programma

 

 

FRIS per 15 oktober

Vanaf 15 oktober kan elke gemeente starten met FRIS. FRIS is het nieuwe en (zoals in de introductie berichten wordt gezegd) gebruiksvriendelijke ‘Financieel Rapportage en Informatie Systeem'. Dat is ontwikkeld door de dienstenorganisatie van de landelijke kerk voor o.a. colleges van kerkrentmeesters om voortaan begrotingen en jaarrekeningen in te dienen voor afhandeling door de toezichthoudende Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Er zitten tegelijk andere voordelen aan zoals dat begrotingen en jaarrekeningen eenduidig en makkelijk op te stellen zijn naar de (voorgeschreven) schema's van de kerk. Dit jaar is gebruikmaking van het systeem nog facultatief. Maar vanaf 2019 is het de bedoeling dat alle gemeenten via FRIS hun financiële gegevens gaan aanleveren.
 
Vanuit de dienstenorganisatie van de landelijke kerk zijn en worden er regelmatig brieven en berichten gestuurd naar de plaatselijke gemeenten (aan scriba's en aan colleges) met informatie over FRIS. Wij raden aan om daar nota van te nemen. De VKB staat in principe positief tegenover de ontwikkeling, als die betekent dat er meer uniformering komt in de toezichthoudende rol van de kerk op plaatselijke gemeenten, zodat er meer duidelijkheid komt over criteria van beoo rdeling. Ook zien we inderdaad mogelijkheden, zoals in de berichten wordt vermeld, dat vanuit dit systeem nieuwe hulpmiddelen voor financieel beheer voor de gemeenten zelf zijn te ontwikkelen.

De VKB vindt een goed onderscheid tussen een toezichthoudende rol en een adviserende en dienstverlenende rol van groot belang. Ondertussen zien wij de voordelen om voor gemeenten via een systeem als FRIS met nadere aanvullingen te komen tot eenduidigheid en vergelijkbaarheid. De VKB wil graag bijdragen aan een verdere uitbouw van pro-actieve hulpmiddelen ter versterking van het financieel beheer van de plaatselijke gemeenten. U kunt hier doorklikken naar de laatst verzonden brief vanuit Utrecht over FRIS. En hier kunt doorklikken naar diverse links met informatie over FRIS en de instructiefilm.