Actueel / Nieuwtjes / Berichtjes

Gebruiksplan Kerkgebouw per 20-12-2020

Gebruiksplan Ontmoetingskerk versie 1 1 (2)

i.v.m. de laatste corona regels heeft de Kerkenraad besloten om tot nader bericht geen fysieke erediensten te houden in ons Kerkgebouw, alle erediensten worden wel live (beeld en geluid) uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl

 

CORONA brief Kerkenraad.

Beste gemeenteleden,

Met elkaar zijn we in onzekere tijden terechtgekomen. De kerkenraad blijft de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het corona-virus nauwkeurig volgen én we willen de adviezen van deskundigen en van de PKN zo goed mogelijk opvolgen. Dat betekent wel dat we moeten zoeken naar vormen om toch met elkaar contact te houden en elkaars geloof te blijven voeden. We willen toch voluit gemeente van Jezus Christus blijven ondanks alle beperkingen?

 

Zondag 15 mrt hebben we nog een dienst gehouden met 30 personen. Inmiddels lijkt het ons beter om wel een dienst uit te zenden, maar zonder kerkgangers. De komende zondagen zal er steeds een dienst uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl . Die dienst is dezelfde als die door de Ichthuskerk van Tholen wordt uitgezonden en wordt geleid door ds. Broere.

Daarnaast zal er ook elke zondag om 9.20 uur via NPO2 een korte kerkdienst uitgezonden worden en ook de classis zendt om 10.00 uur een dienst uit via www.gelovenindedelta.nl

 

 

Verder heeft de kerkenraad besloten alle groepsbijeenkomsten in de gemeente niet door te laten gaan tot nader bericht. Dus geen catechisaties, geen clubs, geen vergaderingen en Bijbelstudies. De gemeentevergadering van 25 maart gaat daarom ook niet door.

En wat het bezoekwerk betreft, zullen de ouderlingen en predikant vooral telefonisch contact met u onderhouden. Alleen in dringende gevallen komen we op bezoek. Is er ziekte of zorg, aarzel dan niet om het door te geven.

 

Elke week zullen we ook een zondagsbrief opstellen en op zaterdag (per mail) verspreiden. Indien u deze brief niet digitaal hebt ontvangen, stuur dan een mailtje naar de scriba:

scriba@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

 

Graag moedigen we ook ieder van u aan om zich goed aan de richtlijnen van het RIVM te blijven houden en creatief te zijn in het meeleven met elkaar: een telefoontje, whatsappje, kaartje of boodschappen doen kan veel betekenen voor wie de deur niet uit kan.

Zo kunnen we ondanks alle beperkingen een levende gemeente van Jezus Christus blijven!

Hebt u nog vragen of suggesties, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van ons.

 

Van harte Gods zegen toegewenst!

De kerkenraad