Geschiedenis


Op deze pagina kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

In juni 1836 wordt te Poortvliet geinstitueerd de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. Jarenlang kwam deze gemeente samen in een woning in de Langestraat, naast het "Ouwe Raeduus". Op 10 augustus 1887 wordt, door allerlei verwikkelingen onderling aansluiting gezocht bij het kerkverband Nederduits Gereformeerde Kerk. Men ging kerken in een gebouw in de Stoofstraat. Na een scheuring in februari 1943, toen de overgebleven groep Gereformeerden slechts 67 doop- en belijdende leden telde, bleek dit gebouw veel te groot en daarbij kwam ook nog, dat het gebouw door de oorlog in een slechte staat geraakt was. Gezien het geringe aantal leden van de kerk was het onmogelijk om zelfstandig een predikant te beroepen. In 1949 werd daarom in het beroepingswerk een combinatie aangegaan met de Gereformeerde van Tholen. Als eerste gezamenlijke predikant voor beide gemeenten werd beroepen J.H. Halsema. Op 4 juni 1950 deed hij intrede en het is mede aan deze predikant te danken dat in 1952 door onze gemeente het kerkgebouw aan het Zuidplantsoen 3 kon worden betrokken. In de loop der jaren werd dit gebouw aan de kleine kant. Ook bleek het ontbreken van een vergaderzaal een handicap. In 1980 werd dan ook besloten om een ingrijpende verbouwing te laten plaatsvinden. Er werd een geheel nieuwe kerkzaal tegenaan gebouwd en de oude kerkruimte bood na de verbouw plaats aan een vergaderzaal, de consistorie en een keukentje. Met veel zelfwerkzaamheid werd een prachtig resultaat bereikt, waar men trots op kan zijn. Zondag 16 november werd de kerkzaal in gebruik genomen. De officiŽle opening vond plaats op vrijdag 5 maart 1982.
In de loop der jaren kwamen er steeds meer jonge gezinnen. De kindernevendienst en de kinderoppas hadden te weinig ruimte in de consistorie en het zaaltje van de kerk. In 2004 werd dan ook besloten om een aanbouw aan het huidige kerkgebouw te realiseren. Ook dit keer werd met veel zelfwerkzaamheid een prachtig resultaat bereikt. De officiŽle opening van deze aanbouw vond plaats op 2e Paasdag, 28 maart 2005.

Vis symbool op de Kerk.

De vis die nu aan de voorgevel van ons kerkgebouw prijkt, heeft eerst op de schoorsteen van de oude kerk gestaan.Daarom heeft onze kerk in de volksmond de naam Vissenkerkje gekregen. Na de laatste verbouwing is de vis grondig gerenoveerd en naar voren gehaald. Maar waarom een vis aan de gevel van ons kerkgebouw? De vis is al een heel oud symbool van de christelijke kerk. Ten tijde van het Romeinse Rijk werden christenen vervolgd en leefden ze o.a. in de catacomben van Rome. Als je iemand tegenkwam van wie je niet zeker wist of hij of zij christen was, tekende je een boogje op de wand. Als de ander dat beantwoordde met een omgekeerd boogje eroverheen, waardoor de tekening van een vis ontstond, wist je dat het vertrouwd was om over het geloof in Jezus Christus te praten. Het was dus een geheimtaal, een afgesproken teken. En daar kwam nog iets bij. Het Griekse woord voor vis is I-Ch-Th-U-S. Elk van de vijf letters staat voor een woord: J esous Ch ristos, Th eou H u ios S ooter, en dat is de beknopte geloofsbelijdenis: Jezus Christus is de Zoon van God en Redder. Dat is ook de betekenis van het visje dat je hier en daar op auto's ziet, en dat is de belijdenis waar onze gemeente voor wil staan.

PREDIKANTEN - naar boven

H.R. de Vries oktober 1857   -   juni 1861
H. v.d. Oever Czn 31 augustus 1861   -   11 januari 1864
K. Stelma 15 april 1894   -   29 mei 1897
L. Spoel 31 januari 1898   -   2 januar 1902
J. Meulink 14 december 1902   -   15 oktober 1908
oefen. B. de Graaf 9 oktober 1911   -   1 januari 1919
em. pred. T. Bouma 1 maart 1925   -   1 juli 1926
oefen. K. de Vries 1 maart 1928   -   1 juni 1934
em. pred. C. Steenblok 1 januari 1942   -   25 februari 1943

In combinatie met de Gereformeerde Kerk van Tholen:

J.H. Halsema 4 juni 1950   -   25 april 1954
H.D. Bakker 3 oktober 1954   -   31 augustus 1958
J.C. van Egmond 27 maart 1960   -   20 juni 1965
L. Eringa 24 augustus 1969   -   2 september 1973
past.medew. A.W.W. de Ruyter 1 juli 1978   -   1 september 1981
J.A. Droogendijk 26 februari 1984   -   13 november 1988
P.J. de Buck 17 november 1991   -   15 september 1996
P.A. Broere 6 september 1998   -    

 

KERKGEBOUWEN - naar boven

Voor een vergroting van onderstaande kerkgebouwen klikt u op de foto's.

   
Kerkgebouw van 1887   Kerkgebouw van 1952   Huidige Kerkgebouw